Detta händer v48 2023

Tisdag kl.09.30 – Jul andakt med julsånger som vi sjunger tillsammans med Mats Andersson.

Tisdag kl.10.00 – Våga vara

Torsdag kl.10.00 – Morgonbön

Torsdag kl.19.00 – Bibelstudium, Matteus 3:16-17 (Jesus Guds son, den lidande tjänaren)

Söndag den 3/12 – första advent gudstjänst med blåsensemble ledd av Jörgen ådvall

kl.10.00

Olof Schelin Predikar

Psalm och musikstycken leds av blåsensemlen

Värdgrupp 4

Gudstjänsten fortsätter med fika och gemenskap

Gud välsigne dig

Olof Schelin

Präst EFS Möllebackskyrkan, Karlskrona