Detta händer i Möllebackskyrkan v45

Detta händer i Möllebackskyrkan

Tisdag kl.09.30 – Morgonmässa, efteråt finns möjlighet till gemenskap och fika

Torsdag kl.10.00 – Bön, gemenskap och fika

Torsdag kl.19.00 – Bibelstudium, Matteus kap 3:13-17 (Jesu dop)

Söndag kl.10.00 – Gudstjänst

Predikan – Olof Schelin

Värd grupp 2

Föreningsmöte efter gudstjänsten