Detta händer v24 2024

Detta händer under vecka 24 i Möllebackskyrkan

Tisdag 09:30 – Morgonmässa

Onsdag – ej lunchbön pga skol avslutningar

Torsdag 10.00 – Bön

Torsdag 19.00 – Bibelstudium

Söndag kl.10.00 – Mässa

“Förlorad och återfunnen”

* Liturg och predikan – Olof Schelin

* Lovsång – Daniel Mämecke