Detta händer v48 2023

Tisdag kl.09.30 – Jul andakt med julsånger som vi sjunger tillsammans med Mats Andersson.

Tisdag kl.10.00 – Våga vara

Torsdag kl.10.00 – Morgonbön

Torsdag kl.19.00 – Bibelstudium, Matteus 3:16-17 (Jesus Guds son, den lidande tjänaren)

Söndag den 3/12 – första advent gudstjänst med blåsensemble ledd av Jörgen ådvall

kl.10.00

Olof Schelin Predikar

Psalm och musikstycken leds av blåsensemlen

Värdgrupp 4

Gudstjänsten fortsätter med fika och gemenskap

Gud välsigne dig

Olof Schelin

Präst EFS Möllebackskyrkan, Karlskrona

Detta händer i Möllebackskyrkan v45

Detta händer i Möllebackskyrkan

Tisdag kl.09.30 – Morgonmässa, efteråt finns möjlighet till gemenskap och fika

Torsdag kl.10.00 – Bön, gemenskap och fika

Torsdag kl.19.00 – Bibelstudium, Matteus kap 3:13-17 (Jesu dop)

Söndag kl.10.00 – Gudstjänst

Predikan – Olof Schelin

Värd grupp 2

Föreningsmöte efter gudstjänsten

Missionsafton

Den 11;e Nov hade vi missionsafton, som var så trevlig.

Calle hade bjudit in Anna Salomonsson som berättade om hennes besök på missionsstationen Padhar i Indien. Dit kom EFS på 1877 och byggde upp det som idag är ett sjukhus , grundskola, jordbruksverksamhet, mm. Så intressant att lyssna till.

Sedan bjöds det på Etiopisk kryddig gryta, mycket gott.

Kvällen avslutades med en auktion där pengarna gick till just Mission

Bilder från kvällen.

Detta händer vecka 45 i Möllebackskyrkan

Missions afton på lördag den 11/11 kl.17.00

Välkommen till den årliga missions aftonen i Möllebackskyrkan där vi tillägnar kvällen tillsammans med fokus på EFS Mission.

– Vi äter kvällsmat tillsammans

– Vi lyssnar till Missionen som EFS bedriver – vi är en missionsrörelse

– Vi kommer att ha auktion där pengarna går till EFS Mission.

Om du vill bidra till auktionen genom att baka kakor eller har något som du vill ge till försäljning vid auktionen så är det välkommet, 

Hör gärna av dig till nån av Eva Karp, Eva Strigård eller Petra Björkman angående vad du kan/vill bidra med till auktionen.  

Detta händer i Möllebackskyrkan

Tisdag kl.09.30 – Morgonmässa, efteråt finns möjlighet till gemenskap och fika

Torsdag kl.10.00 – Bön, gemenskap och fika

Torsdag kl.19.00 – Bibelstudium, Matteus kap 3:7-12 (Johannes döparens förkunnelse)

Söndag kl.10.00 – Mässa

Predikan och nattvard – Leif Gustavsson

Musiker – Lars Anglert

Värd grupp 1

Efter mässan fortsätter gemenskapen med fika

OBS! Söndag den 19/11 är det föreningsmöte efter gudstjänsten.

Gud välsigne dig

Olof Schelin

Präst EFS Möllebackskyrkan, Karlskrona

Detta händer i Möllebackskyrkan v44

Veckan som kommer innebär det för somliga av oss med  höstlov och för andra är det en vecka likt andra veckor.

Veckomässan på tisdag kl.09.30 uteblir denna vecka.

Däremot är det våga vara kl.10.00.

På torsdag är det bön kl.10 och bibelstudium kl.19.

På söndag är det alla helgons dag och gudstjänst kl.16.00 i Möllebackskyrkan.

Olof predikar

Sandra Åhman leder oss I lovsång.

Kl.11 samma dag predikar jag även i Korskyrkan i lyckeby om någon vill även komma dit och fira gudstjänst.

Herrens frid

Olof Schelin 

Detta händer i Möllebackskyrkan, v 43.

Denna helgen som kommer är det EFS Blekinge i Listerkyrkan/Hällevik. Lördag den 28/9 med start från kl.09.00 till kvällen då det avslutas med gudstjänst och Listerkyrkans jazzband.

Vi har då glädjen att få lyssna till vår missionsföreståndare Kerstin Oderhem och även god undervisning av Simon Johansson som varit lärare på johannelund.

På söndag den 29/10 firar vi mässa gemensamt i Listerkyrkan och då predikar Kerstin Oderhem.

Efteråt serveras korv med bröd och fika.

Tisdag kl 09.30 – veckomässa

Torsdag kl 10.00 – bön

Torsdag kl 19.00 – bibelstudium, matteus kap 3. 

Lördag & Söndag – EFS Blekinge helg i Hällevik (Listerkyrkan)

Söndag – ingen gudstjänst I Möllebackskyrkan 

Vi hänvisar till gemensam mässa för EFS Blekinge I Listerkyrkan Hällevik kl.11.00!

Gud välsigne dig

Olof Schelin

Gud välsigne dig

Detta händer under vecka 42 i vår församling

Tisdag kl.09.30 – Veckomässa med möjlighet för samtal över en kopp kaffe efteråt

Tisdag kl.18.00 – Styrelsemöte

Torsdag kl.10.00 – Bön

Torsdag kl.19.00 – Bibelstudium, Matteus kap 2:19-23 “Jesus skulle kallas nasare”

Söndag – Mässa kl.16.00 med Helene Sturefelt

Hon kommer att tala om barnatro utifrån sin bok som man kan köpa i samband med fika efter mässan.

Värdgrupp 3

Gud välsigne dig

/Olof Schelin