Mission

EFS mission i Sverige

Vi vill att människor i Sverige skall få möta Guds kärlek i Jesus Kristus.

Vi vill utrusta till ett liv i Jesu efterföljd och uppmuntra till nya sätt att vara kyrka. Vi vill att kristna i vårt land skall förstå sin uppgift i Guds rike och våga ta Guds kallelse på allvar.

Älskad, Rustad, Sänd – ledord för mission i Sverige!

På EFS distrikts- och lokalnivå utförs ett omfattande missionsarbete genom bland annat gudstjänstliv, barn- och ungdomsverksamhet, musik, och diakoni.

På nationell nivå erbjuder EFS Sverigeavdelning utbildningar, materialproduktion och konferenser med fokus på församlings-/föreningsutveckling och nyetablering. EFS är en rörelse i Svenska kyrkan och har till uppgift att medverka i dess stora missionsuppdrag.

Holistisk mission

EFS internationella mission arbetar utifrån ett holistiskt tänk. Det innebär mission som har tre prioriterade områden: evangelisation, utbildning och diakoni. Vi tror att Jesus förnyar, Jesus utrustar och Jesus helar!

EFS har del i Guds uppdrag till den världsvida kyrkan att gå ut med hela evangeliet till hela människan i hela världen. Det är en helhetssyn på missionsuppdraget som utgår från att kristen tro föder solidaritet med vår omvärld och som innebär att evangelisation och diakoni inom och utom Sverige är bärande delar i den lokala församlingens verksamhet.

 Jesus förnyar

– vi når vidare med evangeliet

Vår missionskallelse handlar om att nå vidare med evangeliet. Det är Jesu kallelse till sina lärjungar och vi får vara med och bära det uppdraget vidare. Detta görs bland annat via stöd till projekt inom evangelisation, församlingsutveckling och mediamission.

Jesus utrustar

– vi utbildar för helhet

För att missionsarbetet ska ha en stabil grund behövs utbildning med en helhetssyn på människan. Ökad kunskap och utbildning leder till bättre förutsättningar för människor att själva forma sina liv och ta vara på de resurser de har. Utbildning inom teologi, ledarskap, hälso- och sjukvård med mera har till syfte att tjäna hela människan.

Jesus helar

– vi arbetar diakonalt

Ett trovärdigt och helt missionsarbete behöver utryckas praktiskt. Jesus kallar oss till kärlek och omsorg om människors konkreta livssituation. Hälso- och sjukvård, barn och kvinnors rättigheter, utvecklingsarbete, miljö- och demokratifrågor är viktiga som ett uttryck för Guds kärlek till alla människor. Skolor, sjukhus och liknande är inte enbart sociala inrättningar utan också platser där människor kommer i direkt kontakt med evangeliet om Jesus Kristus.