Vår Tro

EFS är en evangelisk-luthersk rörelse.  Evangelisk för att det centrala i kristendomen är evangeliet, det vill säga budskapet om Jesus. Det är genom tron på honom, inte på grund av egna meriter och prestationer, som vi får leva i gemenskap med Gud. Luthersk för att det var Martin Luther, som på 1500-talet lade grunden för hur vi idag läser Bibeln.

Bibeln är Guds ord till människan och grunden för den kristna tron. I dag är det i gudstjänsten som den kristna tron syns allra tydligast. I bibelläsningar, psalmsång, predikningar och böner sammanfattas allt det som det skrivna ordet inte ensamt förmår förmedla.

Uppdrag och vision

I Möllebackskyrkan vill vi

  • vara en välkomnande kyrka där Jesus är mitt ibland oss.
  • vara en kyrka mitt i samhället som möter människor där de är.
  • stödja och verka för en levande församlingsgemenskap där man får utvecklas i sin tro.
  • vara en självständig Kristusrörelse inom Svenska Kyrkan.

 

Lämna ett svar