Härlighetens gåva

Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att de skall bli ett och för att liksom vi är ett, jag i dem och du i mig, de skall fullkomnas och bli ett”1

Åter igen stannar jag upp och tystnar inför Jesu ord. Ungefär som när man ser något vackert som man inte vill kommentera. Men efter en stund måste man bara ge någon respons på det man ser. Orden jag fastnar vid är ”härlighet” och ”gett dem”. Vilken hisnande tanke!

För att få lite perspektiv vill jag påminna om när Mose fick se Guds härlighet i form av en brinnande buske blev marken så helig att han fick ta av sig skorna. 2

När Jesus talar om sin härlighet syftar han på korset. 3

När Mose gick ner från Sinaiberget och hade med sig förbundstecknet, de två tavlorna, utgick det en strålglans från hans ansikte, därför att han hade talat med Gud.4

Denna härlighet som Gud har är så stark att allt som den rör vid blir helgat.

Den härligheten har Fadern gett Sonen och Sonen har gett den till dem som kommer till tro, på apostlarnas vittnesbörd. Genom Jesus blir alltså Guds härlighet given till oss. Gud delar gärna med sig frikostigt av sin härlighet. Han ger den åt församlingen. Genom korset sprider sig härligheten. Vi blir mottagare – han är givaren. Närheten och gemenskapen med Jesus formar vår gemenskap. När vi samlas kring korset så öppnar Gud härlighetens källa och Jesus blir vår härlighet. När härlighetens beskrivs är det ofta så att det är den som speglar sig i den andre. Guds härlighet speglar sig i Kristus och i Anden, Jesu härlighet i Gud och Anden, och Andens i Jesus. Nu vill Gud dra in en part till i härligheten – människan. Jesus säger att Hans härlighet speglar sig i kyrkan. Jesu härlighet blir vår härlighet. Var och en som villigt tar emot Jesus blir i kraften av korsets verklighet nu Jesu härlighet. Det blir alltså en rörelse mellan alla som är indragna i Guds frälsning.

Hur förvaltar vi denna stora gåva?

Glenn

1  Johannes 17:22
2  2 Mosebok 3
3  Johannes 12:27ff
4  2 Mosebok 34:29

EFS Distriktsmöte i Karlskrona

EFS i Sydsveriges årsmöte i Karlskrona

Lördagen den 26 april, i strålande solsken och ljumma vindar, samlades ett hundratal medlemmar i EFS i Sydsverige till årsmöte i Möllebackskyrkan i Karlskrona.

Jan Karp, ordförande för Möllebackskyrkans missionsförening, hälsade välkommen och betonade att det var första gången, så vitt han visste, som distriktets årsmöte hölls i Karlskrona.

Möllebackskyrkans blåsorkester inledde förmiddagens gudstjänst med ett knippe melodier under ledning av den unge dirigenten Frans Sjöberg,  som själv började som klarinettist i orkestern för tio år sedan.

Kyrkoherden i Stadsförsamlingen Pamela Garpefors och Möllebackskyrkans präst Glenn Sjöberg predikade tillsammans på ett engagerande och tankeväckande sätt.

”Var höll lärjungarna hus efter korsfästelsen och uppståndelsen? Gömda bakom låsta dörrar under en hel vecka som om de befann sej i ett vakuum! Men ett vakuum är inte bara negativt, det kan växa och gro där också. Jesus trodde på lärjungarna trots att de tycktes ha dåligt närminne, var tjuriga som småbarn när Tomas inte ville tro för att han inte fick se bevis på att Jesus levde. Kanske att den helige ande gav lärjungarna små påfyllnadsdoser, boostade dem som när man vaccineras, så att de fick blomma upp vid pingsten? Vi ska bygga upp varandra så vi blir rustade till tjänst!”

En finstämd lovsångsstund leddes av Per-Anders Svedberg och övrig psalmsång leddes av Joakim Olsson Kruse, musiker i Stadsförsamlingen. Kollekt togs upp till Möllebackskyrkans arbete och senare under årsmötet till distriktet.

Efter sedvanliga fullmaktsgranskningar och en fantastisk lunch med varmrökt lax och bakelser, inleddes årsmötet med en parentation och tyst minut för styrelseledamoten Lennart Björk som avled 81 år gammal under sin första mandatperiod i styrelsen.

76 röstberättigade ombud lotsades genom ärendena av ett vant presidium, som bestod av Rey Råwall, Bengt Jakobsson och Åsa Dencker.

Axplock ur förhandlingarna: Johan Eldonson föredrog styrelsens verksamhetsberättelse med hjälp av ett bildspel. Information gavs om Salts verksamhet i form av en film. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2013 och en ny ledamot valdes in. Erik Arvidsson, 39 år, kamrer i Broby och boende i Kristianstad men född och uppvuxen i Glimåkra, ersätter den tomma platsen efter Lennart Björk.

Valberedningen består av Elisabeth Fäldt, sammankallande,

Några frågor kring tidningen Livsluft ställdes och styrelsens ordförande Mats Hansson svarade att man ständigt för en levande diskussion kring tidningen, bland annat av ekonomisk natur. Medlemstidning eller ej, ingå i EFS Budbäraren eller ej? Ombuden uppmuntrades att skicka in motioner i frågan till nästa årsmöte.

Styrelsen konstituerade sig enligt följande: Mats Hansson, ordförande, Maria Grahn, vice ordförande, Jan Eberfeldt, sekreterare.

DSC_5593

DSC_5596 DSC_5602bes DSC_5607 DSC_5612

 

 

 

Söndagsskolan ute på Verkö

Här är några bilder från när vi var ute på Verkö med Söndagsskolan. Vi har plockat lite vår-tecken, vi hittade några vitsippor faktisk. Sedan har vi poppat popcorn över elden, med en speciell poppare, en pinne med två durkslag längst ut, det funkade utmärkt.

IMG_5268

 

IMG_5276 IMG_5284 IMG_5286 IMG_5259 IMG_5260

Vi har byggt en Jättestor Bibel

Ur denna Bibel kom det en berättelse om David mot Goliat. En väldigt spännande berättelse om Davids liv och kamp, och Guds omsorg, och att trots att David bara var en fåraherde så såg Gud honom, och lät honom bli Kung. Det kunde ha varit du !IMG_5169

Söndagsstunden åker skridskor

Här är vi ute och åker skridskor med Söndagsstunden. Vi är ute på Verkö och det är verkligen ett härligt ställe kyrkan har där, med en liten göl som vi kan åka skridskor på. Sedan blev det grillad korv över öppen eld som vanligt, vilken underbar Söndag.IMG_5075 IMG_5081

IMG_5096 IMG_5088

IMG_5098