Pastorn har ordet (December 2013)

”Ingen har någonsin sett Gud. Den ende sonen, själv Gud och alltid nära Fadern, har förklarat honom för oss” Joh. 1:18

Ingen hemlighet är så väl bevarad som hemligheten om Gud. Ingen journalist kan åka till honom och göra en intervjuserie. Ingen filmregissör kan göra en dokumentär, ingen poet, ingen kompositör, ingen reklammakare, inte ens en plåtslagare eller präst kan säga något om Gud så vida Gud själv inte avslöjar sin hemlighet.

Men nu har Gud av egen vilja avslöjat sig i Jesus Kristus. Som en röd tråd genom hela Bibeln får vi reda på Guds gränslösa längtan att bli avslöjad. Inte för att han har behov av det för egen del, men för att hans hjärta flödar över av liv och kärlek. Han har ingen hemlighet som inte tål att granskas. Ingen dold agenda. Rakt igenom, i helighet och rättfärdighet, går Hans omätliga längtan till en kreativ och livgivande relation till människan.

Gud avslöjar sig själv inte främst genom det skrivna ordet, utan genom det levande ordet som är Jesus själv. Inte genom främst dogmer och paragrafer, utan genom nåd d.v.s. ett öppet mottagande. Inte genom intelligens utan genom tro. Inte genom detektivarbete utan genom Andens kraft.

Gud blir människa i Jesus. Han ord låter sig inte bara höras utan även beröras. Hans ord är inte bara vokaler och konsonanter, utan också en ande och liv.
Flera kvinnor i Bibeln beskrivs som ofruktsamma, Abrahams fru – Sara, Isaks fru – Rebecka, Johannes döparens mamma Elisabet m.fl. Om Maria, Jesu moder, får vi veta att hon inte hade någon man ännu. Det gemensamma med dessa är att Gud skapar liv där förutsättningarna inte finns. Det säger alltså något om Gud. Till och med genom död uppväcker Han liv. Han vill ge utan tanke på egen vinning.

När vi i tro hör, ser och blir berörda, vittnar det om att Gud kommit till världen som Johannes skriver i 1 Joh 1:2:

”Ja, livet blev synligt, vi har sett det och vittnar om det, och vi förkunnar för er det eviga livet, som var hos Fadern och blev synligt för oss.”

Glenn

Växtverk

Växtverk är en föreställning som med hjälp av musik, berättelser och bilder berör frågorna om det svåra men nödvändiga steget från barn- och tonårstro till vuxentro. Djupt allvar kombineras med humor i ett sökande efter nytt djup.

Växtverk är ett samarbete mellan Kyrkorna i Karlskrona (KSR Karlskrona Samkristna Råd).

Den 25;e januari 2014 i Pingstkyrkan

Växtvärk affisch KSR A3

Söndagsstunden gör Julgodis !

Här är några bilder från dagens Söndagsstund, där vi gjorde julgodis och smällkarameller och annat roligt.

(Som ni ser har jag dimmat ut ansikten för att inte hänga ut barnen)

julgodis1

 

IMG_4830 IMG_4829 IMG_4828 IMG_4826

Visste du att…

  • Bibeln skrevs på Guds ingivelse (2;a Tim 3:16) av 40 personer, över en period av 1600 år(1500f.kr – 100 e.kr)
  • Författarna var allt från herdar, fiskare till kungar, och skrivna från olika kontinenter; Asien, Afrika och Europa.
  • Vid årsskiftet 2008-2009 fanns hela bibeln på 451 språk. Nya testamentet är översatt till ytterligare 2028 språk.
  • Bibeln består av cirka 1500 sidor, 1346 kapitel och 35 690 verser. Om man varje dag läser fyra kapitel kommer man att läsa igenom bibeln på 336 dagar.
  • Det latinska ordet för ”nåd” är ”gratia” dvs. gratis, Bibeln vill tydligt markera att det ska vara gratis att få komma inför Gud. Det var därför som Jesus var så upprörd när han körde ut försäljarna från Templet (Markus 11:15-19)
  • I Bibeln står det ”var inte rädd” mer än 100 gånger.
  • Av alla religionsstiftare, gurus och ledare i världs-historien är det bara en enda som hävdar att han har makt att förlåta synder. Bara en: Jesus!