Visste du att…

  • Bibeln skrevs på Guds ingivelse (2;a Tim 3:16) av 40 personer, över en period av 1600 år(1500f.kr – 100 e.kr)
  • Författarna var allt från herdar, fiskare till kungar, och skrivna från olika kontinenter; Asien, Afrika och Europa.
  • Vid årsskiftet 2008-2009 fanns hela bibeln på 451 språk. Nya testamentet är översatt till ytterligare 2028 språk.
  • Bibeln består av cirka 1500 sidor, 1346 kapitel och 35 690 verser. Om man varje dag läser fyra kapitel kommer man att läsa igenom bibeln på 336 dagar.
  • Det latinska ordet för ”nåd” är ”gratia” dvs. gratis, Bibeln vill tydligt markera att det ska vara gratis att få komma inför Gud. Det var därför som Jesus var så upprörd när han körde ut försäljarna från Templet (Markus 11:15-19)
  • I Bibeln står det ”var inte rädd” mer än 100 gånger.
  • Av alla religionsstiftare, gurus och ledare i världs-historien är det bara en enda som hävdar att han har makt att förlåta synder. Bara en: Jesus!

 

 

Lämna ett svar