Vuxet växande i tro

Vuxet Växande i tro är samlingsnamnet för de undervisningskvällar vi har i Möllebackskyrkan tillsammans med Karlskronas Stadsförsamling. Varannan tisdag jämna veckor samlas tre olika grupper för att lära känna Jesus och hans undervisning.

Jesus sa; “Följ mig!”, Kallelsen att följa innebär i första hands att se vad Jesus gör, höra vad han säger. Därför handlar inte vår tro så mycket om vilken lära vi följer utan Vem vi följer. Läran i sig har en underordnad betydelse. Dess uppgift är att måla upp Jesus Kristus för oss så att vi lättare kan förhålla oss till Honom. Vi menar därför att Jesus inte längre är död. Det är fullt möjligt att följa honom idag.

Vi önskar med dessa tre grupper, på tre olika sätt kunna klargöra, stödja, fördjupa och utmana den tro vi bekänner oss till, och rusta till tjänst och mognad.

Vi träffas tisdagar jämna veckor med start den 17/9 18.00 i Möllebackskyrkan. Vid frågor kontakta: glenn.sjoberg@efssyd.org

Läs mer i PDF;n nedan

Vuxet växande i tro.pdf

svenskakyrkan-efs

Visste du att…

  • Bibeln skrevs på Guds ingivelse (2;a Tim 3:16) av 40 personer, över en period av 1600 år(1500f.kr – 100 e.kr)
  • Författarna var allt från herdar, fiskare till kungar, och skrivna från olika kontinenter; Asien, Afrika och Europa.
  • Vid årsskiftet 2008-2009 fanns hela bibeln på 451 språk. Nya testamentet är översatt till ytterligare 2028 språk.
  • Bibeln består av cirka 1500 sidor, 1346 kapitel och 35 690 verser. Om man varje dag läser fyra kapitel kommer man att läsa igenom bibeln på 336 dagar.
  • Det latinska ordet för ”nåd” är ”gratia” dvs. gratis, Bibeln vill tydligt markera att det ska vara gratis att få komma inför Gud. Det var därför som Jesus var så upprörd när han körde ut försäljarna från Templet (Markus 11:15-19)
  • I Bibeln står det ”var inte rädd” mer än 100 gånger.
  • Av alla religionsstiftare, gurus och ledare i världs-historien är det bara en enda som hävdar att han har makt att förlåta synder. Bara en: Jesus!