Överlägg

Det är så lite man kan göra …

En tänkvärd bild från pastor Lennart Nilsson i Klippan, om att man faktiskt kan göra något.