All den himmelska välsignelsen

Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och fader. Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen, liksom han före världens skapelse har utvalt oss i honom till att stå heliga och fläckfria inför sig i kärlek. Han har förutbestämt oss till att få söners rätt genom Jesus Kristus och förenas med honom – det var hans viljas beslut – till pris och ära för den nåd som han har skänkt oss med sin älskade son. Efesierbrevet 1:3-6

När Gud välsignar håller han inte igen på någonting! Man skulle kunna säga att välsignelse är Guds godhet och välvilja riktad i en ström från honom till oss. Gud vill verkligen att vi ska bli mottagare av hans goda. Han är verkligen angelägen att visa sin godhet mot oss och skyr inga medel. Det yttersta beviset ger han genom Jesus. All Guds välsignelse är samlad i Jesus Kristus (Matt.21:9, Apg.3:25, Rom.15:29).

Jesus är själv den välsignelse som kommer, han både äger och ger välsignelse. Genom Jesus står all den himmelska världens andliga välsignelser till de troendes förfogande. Det är ett faktum, på grund av Jesu tjänst på korset, och har inget med våra känslor eller omständigheter i livet att göra. Kristus har ställt himlens förrådsdörrar på vid gavel! Ibland använder vi uttrycket ”du har min välsignelse”. Med det menas att en människa ger sin tillåtelse och står bakom någon som ska genomföra något. Samma sak när Gud välsignar. Då står han själv bakom och sätter sin kraft bakom sina ord. Det är inget dåligt löfte vi har att leva på!

Jesus handlade aldrig på eget initiativ. Allt han gjorde var ett uttryck för hans fullkomliga enhet med Fadern. ”Vad Fadern gör det gör också Sonen” Joh 5:19. När Jesus vänder sin blick mot fadern ser han ett ansikte som är vänt mot oss. Han ser en Gud som inte sparar på något för sin egen del utan villigt släpper in den som så önskar in i hela Guds välsignelse. Välsignelsen handlar inte i första hand om materiell eller fysisk välgång, även om det i bibeln ofta beskrivs som en synlig del av Guds välsignelse. Välsignelsens klimax är att få fullkomlig del av gemenskapen i Gud.

I slutet av varje Gudstjänst säger prästen. ”Ta emot Herrens välsignelse” det är uppmaningen – Ta emot. Vi är skapade för att ta emot. I syndafallet har människan allt för lätt för att vända ett glädjande budskap till ett destruktivt självförnekande budskap. Hur många gånger har du fått beröm för något som du genast bortförklarat? När Gud välsignar är inte din uppgift att bortförklara, utan att ta emot. Det är dig han menar! Du är skapad för att ta emot all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen. Ta emot detta! Det är till dig!

Glenn

 

Kolla in rubrikerna för de kommande söndagarna !

För er som ännu inte läst programmet för sommaren, så kan jag varmt rekommendera att komma och lyssna för här kommer några av rubrikerna för Söndagarna framöver, och visst blir man nyfiken på att lyssna på dessa ämnen!

  • ”Kallelsen till Guds rike”
  • ”Att inte döma”
  • ”Efterföljelse”
  • ”Andlig klarsyn”
  • ”Nådens gåvor”
  • ”Friheten i Kristus”

Smaka och se, det är gott !

Välkomna !

Härlighetens gåva

Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att de skall bli ett och för att liksom vi är ett, jag i dem och du i mig, de skall fullkomnas och bli ett”1

Åter igen stannar jag upp och tystnar inför Jesu ord. Ungefär som när man ser något vackert som man inte vill kommentera. Men efter en stund måste man bara ge någon respons på det man ser. Orden jag fastnar vid är ”härlighet” och ”gett dem”. Vilken hisnande tanke!

För att få lite perspektiv vill jag påminna om när Mose fick se Guds härlighet i form av en brinnande buske blev marken så helig att han fick ta av sig skorna. 2

När Jesus talar om sin härlighet syftar han på korset. 3

När Mose gick ner från Sinaiberget och hade med sig förbundstecknet, de två tavlorna, utgick det en strålglans från hans ansikte, därför att han hade talat med Gud.4

Denna härlighet som Gud har är så stark att allt som den rör vid blir helgat.

Den härligheten har Fadern gett Sonen och Sonen har gett den till dem som kommer till tro, på apostlarnas vittnesbörd. Genom Jesus blir alltså Guds härlighet given till oss. Gud delar gärna med sig frikostigt av sin härlighet. Han ger den åt församlingen. Genom korset sprider sig härligheten. Vi blir mottagare – han är givaren. Närheten och gemenskapen med Jesus formar vår gemenskap. När vi samlas kring korset så öppnar Gud härlighetens källa och Jesus blir vår härlighet. När härlighetens beskrivs är det ofta så att det är den som speglar sig i den andre. Guds härlighet speglar sig i Kristus och i Anden, Jesu härlighet i Gud och Anden, och Andens i Jesus. Nu vill Gud dra in en part till i härligheten – människan. Jesus säger att Hans härlighet speglar sig i kyrkan. Jesu härlighet blir vår härlighet. Var och en som villigt tar emot Jesus blir i kraften av korsets verklighet nu Jesu härlighet. Det blir alltså en rörelse mellan alla som är indragna i Guds frälsning.

Hur förvaltar vi denna stora gåva?

Glenn

1  Johannes 17:22
2  2 Mosebok 3
3  Johannes 12:27ff
4  2 Mosebok 34:29