Detta händer i Möllebackskyrkan v44

Veckan som kommer innebär det för somliga av oss med  höstlov och för andra är det en vecka likt andra veckor.

Veckomässan på tisdag kl.09.30 uteblir denna vecka.

Däremot är det våga vara kl.10.00.

På torsdag är det bön kl.10 och bibelstudium kl.19.

På söndag är det alla helgons dag och gudstjänst kl.16.00 i Möllebackskyrkan.

Olof predikar

Sandra Åhman leder oss I lovsång.

Kl.11 samma dag predikar jag även i Korskyrkan i lyckeby om någon vill även komma dit och fira gudstjänst.

Herrens frid

Olof Schelin