Familjegudstjänst på Verkögården 14;e Maj kl.14.00

bild https://helenesturefelt.blogspot.com/2021/06/gastabudet-pa-verko-kallelsen-till-guds.html

Tag med egen mat/fika och något mjukt att sitta på.

Andakt, lovsång, lekar och gemenskap!