Överlägg

Daglig Bön för Årsmöte/Årskonference

EFS och Salts årskonferens i Kalmar 2021

Hej vänner!
Förra årets årsmöte och konferens, som skulle varit i Jönköping, blev som bekant helt digital. Nu står vi i förberedelserna inför årsmöte och årskonferens 2021 som kommer att vara i Kalmar. Det är beslutat att årsmötet ska sändas digitalt med livesändningar från Kalmar. Om situationen ändras hoppas vi öppna upp för fysiska samlingar i lämplig omfattning. Det innebär att vi i dagsläget är osäkra på hur det kommer att bli i slutänden. Men vi hoppas att vi kan ses så många som möjligt.

Salt och EFS Årskonferensen i Kalmar 13–16 maj har samma tema som i fjol.

Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte? Jesaja 43:19

Salt och EFS vision är “Människor och samhällen förvandlade av Jesus”. Vi vet att vi tillsammans gör en hel del för att visionen ska bli verklighet på många olika sätt, inte minst i bön, därför vill vi kalla till bön för årsmötet och konferensen.

● Be att Covid 19 klingar av och att vi får ses så många som möjligt på årskonferens.
● Be att EFS årsmöte och årskonferens blir som Herren vill ha den.
● Be att vi får en ännu större kärlek till Jesus och Guds ord.
● Be att vi ska få en förnyad nöd för att människor ska få möta Jesus.
● Be att vi ska få se Salt och EFS vision bli verklighet i regioner, distrikt och vårt land.
Inför den här konferensen har vi tänkt nyttja de digitala verktyg som vi lärt oss använda och kallar till bön på söndagskvällar 18.00-19.00 med början den 14 februari. Dessa bönesamlingar kommer att ledas av oss i förbönsgruppen.

Vi brukar ha 40 dagars bön inför konferensen. Under 40 dagars bönen kommer vi att be varje kväll från och med den 4 april mellan 18.00 -19.00

De bönesamlingarna kommer att ledas av bl.a. regionala missionsledare, saltkordinatorer, m.fl. samt av oss i förbönsgruppen.

Vi vill med detta brev uppmuntra dig att komma med på dessa digitala samlingar. Det är en fantastisk möjlighet att kunna be tillsammans över hela landet, kunna se varandra och bli uppmuntrade av det. Att vi får stå tillsammans i uppdraget att be för EFS och vår vision att nå ut. Alla böner behövs!

Vi kommer att använda oss av Google Meet och länken hittar du på EFS hemsida efs.nu. Klicka på den så ansluts du till bönesamlingen. Vill du meddela något eller har ett tilltal från vår Herre, kan du mejla det till konferensbon@efs.nu
Herren välsigne dig! Varma hälsningar!

Förbönsgruppen
Lillemor Persson, Kicki Löwenham, Mikael Artursson, Elisabeth West, Sandra Åhman.

Böneämnen årskonferensen

DatumBöneämnen
14/2Be att Covid 19 klingar av. Be att vi får ses så många som möjlig på årskonferensen och att konferensledningen Benner Löwenham Magnus Widholm RebeckaCada Kerstin Oderhem m.fl får klarhet i hur allt ska organiseras beroend på hur många som får samlas.
21/2Be att EFS årsmöte och årskonferens blir som Herren vill ha den.
28/2Be att vi får en ännu större kärlek till Jesus och Guds ord.
7/3Be att vi får en förnyad nöd för att människor ska få möta Jesus.
14/3Be att vi ska få se Salt och EFS vision bli verklighet i regioner,distrikt och vårt land.
21/3Be för Kom In och alla involverade tekniker att de ska få kraft och glädje i uppgiften.
28/3Be för alla som på något sätt är involverade i konferensen, att de ska känna glädje och inspiration i uppgiften.
4/4Be för söndagens tema EFS och Salts vision ska bli verklighet, regioner och distrikt i vårt land
5/4Be om att konferensen får bli en helg där Herrens vilja med EFS ska bli tydlig.
6/4Be om välsignelse över allt praktiskt arbete inför och under konferensen och att varje volontär får tjäna med glädje.
7/4Be om att Jesu namn får bli upphöjt genom konferensen
8/4Be för musiker, sångare och lovsångsledningen av ”Hope for this nation”. Be om blodets beskydd och om den helige Andes utrustning för att leda Guds folk i tillbedjan.
9/4Be för barnen och ledarna i vår rörelse. Att de får ny kraft, glädje och lära känna Jesus.
10/4Be för torsdagens gudstjänster och samlingar, Magnus Widholm, Marie-Louise Nilsson, Rebecca Stigheim, Erik Johansson.
11/4Be för att varje konferensdeltagare ska väckas inför Jesu ord och konferensens tema: ”Se, jag gör allting nytt!”
12/4Be för den unga generationen. Be att de blir rustade och uppmuntrade i sin kallelse.
13/4Be för vår internationella mission och våra systerkyrkor. Att de blir välsignade och får ny frimodighet till att förkunna evangeliet för alla folk
14/4Be för Soul Children, Skatten, Scouterna och andra barn och ungdomsverksamheter.
15/4Be för det tekniska teamet inför konferensen och att allt får falla på plats.
16/4Be för James Starr som leder bibelstudier fredag, lördag, söndag morgnarna.
17/4Be för årsmötets första dag. Be för alla ombud, för presidium och för styrelseval. Tacka Gud för det år som gått.
18/4Be för panelsamtal och seminarier: Cornelia Forsberg och Sanna Välipakka, Marie-Louise Nilsson, Annahita Parsan, Kerstin Oderhem, Rebecka Stigheim och Sofia Svensson.
19/4Be för lovsångsteamet ”Hope for this nation” Sanna Välipakka, mfl om lyhördhet för Helige andes ledning och frimodighet.
20/4Be för konsert med Erik Tilling fre kväll och mötesledare Bertil Åhman
21/4Be för gemenskap och inspiration för alla deltagare i konferensen, oberoende av var vi befinner oss
22/4Be för alla mötesledare: Magnus Widholm, Marie-Louise Nilsson, Lucas Mellergård, Lennart Albertsson, Martin Alexandersson, Magnus Persson, Mia Ström.
23/4Be för fredagens gudstjänster och förkunnarna Annahita Parsan och Johanna Björkman
24/4Be för årsmötets andra del. Be om mod och vishet för verksamhetsplan, budget och motionsberedning. Be för styrelsen.
25/4Be för alla förebedjare om lyhördhet och Andens vägledning i bön och samtal. Be för alla som kommer att söka förbön, om beröring och helande.
26/4Be för konferensens morgonböner och gruppen som leder dem.
27/4Be för alla som kommer att följa web-sändningarna på EFS-play.
28/4Be om att den vecka som kommer skall göra ett bestående intryck i Kalmar såväl som i vårt land. Tacka Gud för att kristna konferenser får arrangeras i staden under Kristi Himmelfärdsdags helgen.
29/4Be för lördagens gudstjänst med förkunnaren Anders-Petter Sjödin och dansgruppen ”Move for you”.
30/4Be för de nya präster som sänds ut i tjänst för Guds rike
31/4Be för evangelisationen under konferensen: torgmöte med Lukas Mellergård, Salt-team och dansgrupp.
1/5Be för KomIn och det tekniska teamet inför konferensen: Magdalena Vogt, Dan Woodrow, Göran Axelsson mfl.
2/5Be för att den Helige Ande får göra sitt verk under konferensen och att vi får vara lyhörda
3/5Be för söndagens gudstjänst och förkunnaren Kerstin Oderhem
4/5Be för alla som samlats dessa bönekvällar och att detta nätverk får fortsätta växa
5/5Be för vårt land, pandemin och sjukvårdspersonal. Be att människor söker sig till Jesus.
6/5Be att vi får en större kärlek till Jesus och Hans ord.
7/5Be att vi får en förnyad nöd för att människor skulle möta Jesus
8/5Be att människor och Sverige ska bli förvandlade av Jesus
9/5Be för vår missionsföreståndare Kerstin Oderhem och Sverige-chef Mia Ström
10/5Be för våra regionala missionsledare Henrik Näslund, Mats Lindberg DF, Mikael Artursson, RM Mittsverige, Mikael Landgren, Magnus Widholm och Lennart Albertsson
11/5Be för Salts generalsekretare Rebecka Stigheim och bitr. generalsekreterare Amanda Vadian
12/5Be för alla praktiska uppgifter med i ordningsställandet av konferenslokaler. Be att hela konferensen får ske till Jesu ära! Be om välsignelse för Lorensbergskyrkan, Domkyrkan och Vasakyrkan.